Game

Apple seed Hạt giống-Phần1

Một bộ phim hay được mô tả về một thế giới tương lai khi loài người đang ở sự diệt vong...Cuộc chiến sống còn giữa con người và một chủng mới người vô tính