Game

Bằng chứng thanh toán của khảo sát AIP

Đây là hình ảnh bằng chứng thanh toán của khảo sát trực tuyến AIP- trả thẻ Vietel 50K
 
Như các bạn đã biết- kiếm thêm thu nhập.net đã giới thiệu cho các bạn trang khảo sát này- Và đây là bằng chứng xác thực -họ đã trả thanh toán bằng thẻ điện thoại

Họ đã gửi thư cám ơn đến mình- và mình chụp lại ảnh và thẻ để chứng thực cái này không hề lừa đảo


Chúc các bạn may mắn và kiếm được nhiều tiền