Game

Bằng chứng thanh toán của khảo sát infoq.vn

Đây là hình ảnh bằng chứng thanh toán của mình - đó là sự thậtTrên đây là hình kiếm thêm thu nhập.net chụp trước khi đổi điểm. 
Và đây là hình ảnh số tiền trong tài khoản của mình