Game

Bằng chứng thanh toán khảo sát ViewFruit

Đây là hình ảnh thị trường của trang khảo sát ViewFruit đã thanh toán cho mình- Lúc đầu mình thấy đợi tiền về lâu lâu, không biết có lừa đảo không- đến khi nhận được tiền mình mới biết khảo sát ViewFruit này là thật. Không hề lừa đảo