Game

Các hàm trong exel

Hướng dẫn các hàm trong exel
 
Dưới đây là hướng dẫn các hàm ở trong exel
các bạn có thể download về để thực hành tại đây: http://sh.st/KXrRm hoặc tại đây:http://q.gs/14183435/cac-ham-trong-exel

Chúc các bạn học tập thành công