Game

Danh sách Số bưu điện của Việt Nam

Danh sách các số bưu điện của việt Nam- để xác nhận gửi thư đến đúng địa chỉ nhà của bạn
 
Dưới đây là danh sách các số bưu điện của tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam
http://www.geopostcodes.com/Vietnam


Vùng Tây Bắc Việt Nam:

Ví dụ: Hòa Bình: 
B
ạn tích vào từng mục phường xã của mình- Nó sẽ hiện ra mã bưu điện Ví dụ như Phường Đồng Tiến

Places Mã bưu chính 
Tổ 1 351091
Tổ 10  351082
Tổ 11  351081
 
Tổ 12   351094  
Tổ 13   351095  
Tổ 14   351096  
Tổ 15   351092  
Tổ 16   351097  
Tổ 17   351098  
Tổ 18   351099  
Tổ 19   351100  
Tổ 2   351090  
Tổ 20   351101  
Tổ 21   351102  
Tổ 22   351103  
Tổ 23   351104  
Tổ 24   351105  
Tổ 25   351106  
Tổ 26   351107  
Tổ 27   351108  
Tổ 28   351093  
Tổ 3   351089  
Tổ 4   351088  
Tổ 5   351087  
Tổ 6   351086  
Tổ 7   351085  
Tổ 8   351084  
Tổ 9   351083

Trên đó là ví dụ để các bạn biết bạn đang ở tổ nào-của phường nào- bạn lấy mã bưu chính đó...
Nếu bạn ở tỉnh thành khác bạn cũng làm tương tự vậy- để tra cứu thông tin của tỉnh thành phố bạn- bạn hãy vào đây để tìm kiếm thông tin.
                    Chúc các bạn may mắn vinhomesgalleria.com