Game

Hương xuân

Bóng ai tha thướt trên đường

Bóng ai tha thướt trên đường                                        
Áo dài theo gió vấn vương ánh nhìn                              
Hoa Hồng trên áo lặng im                                               
Mà sao nhịp đập con tim rộn ràng                                  
Nét Xuân e ấp dịu dàng                                                  
Một làn gió thoảng dịu dàng Hương Xuân    
                   
Ngọc Thế