Game

Kiếm tiền bằng Smartphone với Unento

Kiếm tiền với Untor, Kiếm thêm thu nhập

Kiếm tiền bằng smartphone với Uento

 
 UENTO (hay Waypedia cũ) là ứng dụng kiếm tiền trực tuyến trên android bằng cách cài ứng dụng mà họ đưa ra và nhận về cho tài khoản của bạn một khoản POINT nhất định 
-có 3 lại Point chính trong app là: 3 point, 5 point, 8 point 
Các ứng dụng 3 point thì chỉ cần tải về và cài đặt sẽ được cộng point.
Các ứng dụng mang giá 5 Point sẽ có yêu cầu là " Install & run " => công việc bạn cần làm đó bấm vào app đó ! UENTO sẽ liên kết tới CH play và tìm app yêu cầu cho bạn ! bạn tải app đó về , mở app đó lên khoảng 5 giây rồi thoát ra vào UENTO sẽ thấy mình được cộng điểm Point ! 
còn với các ứng dụng mang giá 8 Point thì có yêu cầu là " Install , Run & Keep 3 Days " => công việc của bạn là cài app đó ! và mỗi ngày bạn phải zô app đó 1 lần ! và để app đó trong máy 3 ngày ! sau 3 ngày bạn zô UENTO sẽ thấy Point tương ứng !
KIẾM TIỀN - NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN
bạn lên CH Play tải UENTO về: link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uento.app&hl=vi

1.Bạn Lên CH Play Tải app có tên UENTO Về hoặc tải về tại đây ấn vào để cài uento huong dan đăng ký kiêm tiền uento

 

Khi cài xong ! bạn phải đăng kí ! cấu hình đăng kí như sau : 

 2) Rồi mở lên và Đăng Kí Tài Khoản Với Refferal Code : qQGuw

Kiếm tiền bằng uentor
tích vào ô I accept the terms and condittion rồi ấn accept lần nữa,
sau đó ấn register để hoàn tất đăng kí,có thông báo accept là được
ai gặp lỗi full.name.require thì điền lại mục tên nhé,không được viết liền kiểu NguyenVanA
Kiếm tiền bằng uentor
Đăng kí thành công, giờ vào login vào app: nhập mail với mật khẩu để đăng nhập vào uento
ai đăng nhập mà báo lỗi như này thì làm như hướng dẫn ở link này nhé click vào để xem cách khắc phục.ai không bị bỏ qua đọc tiếp bên dưới
3) Sau Khi Đăng Nhập Thành Công, Các Bạn Phải Kích Hoạt Tài Khoản Của Mình Để Tiếp Tục Sử Dụng, Rất Đơn Giản Các Bác Làm Như Sau Vào Mail Đăng Kí Nick
Mở ứng dụng lên và đăng kí theo mẫu hình dưới
 
  
 
huong dan đăng ký kiêm tiền uento

Điền thông tin tương tự như mẫu "Tạo acc mới":
Dòng 1: mail của bạn yahoo hay gmail
Dòng 2: mật khẩu (chử và số)
Dòng 3: đánh dấu tích
huong dan đăng ký kiêm tiền uento
 
Sau khi đánh dấu tích chọn "ACCEPT" và chọn "REGISTER" để đăng ký 
huong dan đăng ký kiêm tiền uento
 
Sao Chép Mã Code Uento Gửi Về
 
huong dan đăng ký kiêm tiền uento
 
Quay Về Uento Ấn Menu/My Profile/Verify/Proced Và Làm Như Hình
 
 
Ai Mà Nhập Mã Code Xác Nhận Nick Không Được Dấu Tích Xanh Như Trên Thì Ấn Lại Sendcode Để Nhận Mã Code Khác Trong Mail R Làm Lại Là Được
Tạo Nick Xong Nha.Bây Giờ Kiếm Điểm Lấy Tiền Thôi
4) Cách Chơi Sau Khi Đăng Kí Các Bạn Bấm Vào Mục Earn Point Để Cài App Kiếm Điểm

một loạt app hiện ra

 
Một loạt app hiện ra và công việc duy nhất là tải về, các bạn tải thật nhanh nhé, cứ để cho nó tải rồi mình quay lại Uento load app tiếp
huong dan đăng ký kiêm tiền uento
Sau khi tải app xong ngay lập tức các bạn vào mục My point để nhấn nút "Run " nhé, phải vào đây Run thì mới được cộng điểm, Run app 3 -5s khi nào nó hiện dòng chữ gì gì đó ở cuối màn hình là ok :)
 
huong dan đăng ký kiêm tiền uento
 
Loading lại mục my point các bạn sẽ thấy trạng thái của các app, nếu app nào trạng thái là "Done" tức là được cộng điêm rồi >> có thể gỡ ngay khỏi máy
 
huong dan đăng ký kiêm tiền uento
 

Trong Đó Có 3 Loại App (cài app có điểm rồi xóa-vào my point xem app nào ghi done thì mới xóa khỏi máy)

1: app xannh nhạt 3 point cài xong là có điểm có thể xóa ngay

2: Là App Màu Xanh:  bạn cài hết tất cả các app màu xanh rồi vào uento vô mục my point ấn run để chạy các app đó(5s có thể ra) và nhận điểm.ấn lại my point lần nữa app nào done là đã có điểm và bạn có thể gỡ khỏi máy

3: là app màu tím 8 điểm cài hết tất cả rồi vào  my point ấn run giống app xanh sau đó bạn cần giữ 3 ngày ( thường là 96h tính từ lúc cài xong app tím.cộng điểm khi đủ 96h và cộng khi  nào các bạn kết nối vào uento khoảng 1p trở lên).ns chung là app 8d kệ cứ để app đấy rồi nó sẽ cộng cho bạn vì giờ bên mỹ khác giờ việt nam nên không gò bó 3 ngày là cộng. 

cách giữ app 3 ngày hiệu quả: click để đọc
 
chú ý quan trọng: ai cài app  mà k  mở thì k có điểm cho nên các bạn cứ cài tất cả app vào máy đi r vô  mục my point của uento ấn run từng app nhé.chờ 3s là được

+ nếu gặp app không có ở quốc gia của bạn thì bạn cài market phụ này vào máy market.1mobile.com khi mà ở uento gặp app như trên bạn vào 1mobile gõ tên r tải và cài app đó vào máy.cài xong vào uento /my point ấn run là được điểm

+ Hàng ngày app ra vào 6-8h sáng và 19h-20h, 22h-23h tối mọi người chú ý vào earnt points/uento kiểm tra xem có app không để tải .

còn thời gian khác cũng có app nhưng ít mọi người

 các bạn chơi Cho Đến Khi Đủ 250 point Có Thể Đổi Ra 2.5$ Paypal = 45k (nhiều ae muốn chơi nhưng cứ ngại cái tài khoản paypal vs cần visa mình ns luôn là k nhất thiết có paypal mà muốn có paypal thì 5p là xong,visa thì không cần luôn: hướng dẫn lập paypal theo kiểu cầm tay chỉ việc đây : HD tạo tk paypal 

lưu ý :cài app xong ae cũng có thể ấn mở luôn trên chplay đợi vào app đó khoảng 20s có thông báo done từ uento là thoát ra r gỡ app lun sau đó quay lại waypedai cài app khác.không cần vô my point nhé

-----------------------------------------------------------------------
Trans 

Make Money with smartphone with Uento

UENTO (or Waypedia old) app on android earn money online by installing applications that they give and receive in your account for a sum certain POINT

-have 3 app is the main point: 3 points, 5 points, 8 points

The 3-point application, simply download and install will be added point.

The app brings $ 5 Point will require the "Install & run" => work you need to do it click on that app! UENTO will link to CH play and find the app for your request! app you download it on, open the app it up for about 5 seconds and then release their zô UENTO'll earn points Point!

applications also bring $ 8 Point the request is "Install, Run & Keep 3 Days" => Your job is to install this app! and every day that you have zô 1 app! and to that app in the machine 3 days! after 3 days you will see zô UENTO corresponding Point!

MAKE MONEY - FIRST STEPS

Play up your download CH UENTO on: link: https: //play.google.com/store/apps/details? id = & hl = en com.uento.app

1. You Up CH Play Download app called UENTO On or click here to download to install uento 1.2

When the installation is complete! you must register! configuration register as follows:

2) Then open up and Register Account With Refferal Code: qQGuw

tick the box I accept the terms and condittion and press accept again,

then press register to complete the registration, notification is accept

Who error full.name.require then filled the item name then, is not the type to write instant NguyenVanA

Register successful, time to login to the app: Import mail and password to log in uento

who logged the error message like this, then do it this tutorial click on the link to see how to resolve phuc.ai not overlooked read below

3) After successful login, you have to Activate your account Continue To Use, The Doctor Makes It Simple Mail Follows In Register Nick

Copy Code Code Uento Send Back

Go Back to Uento Press Menu / My Profile / Verify / Proced And Do As Figure

Who Enter Code Verification Code Not traces Nick Green as on the Indian Sendcode To Get Back In Mail Code Code Other R Doing Well Being Back

Create Nha.Bay Nick Done Now Get Cash For The Well

4) How to Play After You Click On The Register Section Earn Point To Install App Earn Points

a variety app out

In App That Has 3 type (set point and then delete app-point in my view any recording done, the new app removed from the machine) 1: 3 point light xannh app installed that can remove ngay2 point: Being Green App: you install the app all the blue and into my entry point uento numerous publications that run to run the app (5s can out) and get back to my point again diem.an any app that has been done and you can point removed from may3: 8 points purple app is installed on all my points and then press the green run the same app then you need to keep for 3 days (from the time of 96h is often installed app tim.cong the point when enough 96h et do you connect to uento about 1m or more) .ns 8d common app to app shelves every community there and it will give you another fine hour for the hours Vietnam should not be confined plus 3 days.

3 days to keep effective app: click to read

Important note: one set to open the app that k k points so you just install the app on all machines come my entry point r multitude of publications uento run each app is nhe.cho 3s

+ If not met app in your country, you install this on the computer market parts in uento market.1mobile.com when you see above into the app name 1mobile type r download and install this app on may.cai finished in uento / print run my point is the point + Daily app out in the morning and 19h-20h 6-8h, 22h-23h dark people pay attention to the points earnt / uento check for app to download .con no other time has but at all nguoicac app you play until you reach 250 points Can Change Out Paypal = 2.5 $ 45k (ae want to play but many constraints on the visa paypal account their needs ns vs k is necessarily that want paypal paypal 5p it is finished, it is not necessary visa are: setting up paypal style guide hands-on here: HD creates tk paypalCACH exchange money

Note: installation is complete ae app can also print on chplay always wait to open that app has notified done about 20 seconds from the exit uento r removed lun app then back waypedai install my app khac.no need no point nhé