Game

Ma ngắm phố

Dong dỏng cao,da trắng môi hồng,Mặc trên ngừơi bộ đồ rất mốt
 

  Dong dỏng cao,da trắng môi hồng

Mặc trên ngừơi bộ đồ rất mốt

Đứng rất lâu nhìn dòng người xuôi ngươc

Như tìm ai,đợi ai  lặng im. 

 Ở  đằng xa ta chăm chú ngắm nhìn

Ồ sao lại có người đẹp thế

Khi đến gần,giật mình  xít té

Không phaỉ người mà đó là “Ma”

Thời mở cửa,”Ma” vào nhà,ra phố

Đứng nghênh ngang chiếm cả hè đường

Cửa  hiệu  cửa hàng, ”Ma” cứ phô trương

Chỉ khổ cho người đi bộ.

Và cứ vậy  “Ma” ung dung ngắm  phố

 Ghi chú :  “Ma”= Manơkanh                                
                     
Ngọc Thế