Game

Mưa Ngâu

Sụt sùi tháng Bảy mưa Ngâu Một năm chỉ được gặp nhau một lần
 
Mưa Ngâu
Sụt sùi tháng Bảy mưa Ngâu
Một năm chỉ được gặp nhau một lần
Cuộc tình đã bị cấm ngăn
Ngưu Lang- Chức Nữ khổ thân cả đời.
Trời cao mờ mịt mưa rơi
Làm cho hạ giới tả tơi bùn lầy
Buồn trên Thượng Giới ai hay
Làm cho Hạ giới khổ lây thân Cò!
Chốn Thần tiên - Cõi ước mơ
Mà sao còn cảnh đôi bờ lệ rơi?...

Phạm Ngọc Thế