Game

Theo gương Mẹ

Mẹ là chiến sỹ Công an, Nghiêm trang quân phục sao vàng trên vai
 

                                      Theo gương Mẹ

                                   Mẹ là chiến sỹ Công an

                      Nghiêm trang quân phục sao vàng trên vai

                              Nắng,mưa,gió rét,đêm dài…

                      Ở nhà con đợi,nhớ hoài Mẹ yêu

                              Bà ru con ngủ ngoan nhiều

                     Lớn lên con nhớ bao điều hôm nay.

                             Con mơ trong giấc ngủ say

                     Thành người chiến sỹ ,giơ tay lên chào

                            Nghiêm trang như Mẹ thuở nào

                     Mắt cười lấp lánh ánh sao trên trời….

                            Tuổi thơ vắng Mẹ quen rồi

                     Ở nhà với Nội,con ngồi học chăm.

                           Ngày chủ nhật ,Mẹ về thăm

                     Mừng con ngoan,khỏe,lớn khôn bên bà.

                          Bố Mẹ công tác xa nhà

                     Nghe lời dạy dỗ con là trò ngoan.

                        Xuân này sum họp vẹn  toàn

                    Con vào Đại học  Công An.Mẹ cười. 

Ngọc Thế