Game

Trồng cây Phong Thủy-Theo Tuổi Dậu- Tuổi Gà

Đường tài vận tuổi này rất vượng, nhưng không biết giữ

Tuổi Dậu

Cây mang lại tài vận: Cây Ngọc Lộ (sen đá) Booyoung Vina

Đường tài vận tuổi này rất vượng, nhưng không biết giữ. Tiền tài hoặc là bị vay mượn, hoặc hao tổn khi đầu tư. Khả năng tổn hao tiền tài rất cao.

Không muốn vậy, người tuổi Dậu nên trồng một chậu sen đá ở phòng khách, giúp họ ngăn chặn việc hao tổn tài lộc. Tiền tài tự nhiên sẽ giữ được.