Game

Ước gì

Trời Xuân tháng giêng rét ngọt.Mưa Xuân nhè nhẹ bay bay
 
Trời Xuân tháng giêng rét ngọt
Mưa Xuân nhè nhẹ bay bay
Em như Hoa Xuân đang thắm
Mặc mưa,mặc rét bao ngày.

Má hồng nụ cười duyên dáng
Ra đồng em cấy mạ non
Gió cũng đùa vui nhảy múa
Hôn lên đôi má tươi dòn.
Mặc nắng,mặc mưa ,mặc rét
Em vẫn chăm chỉ ra đồng
Lúa trả công em vất vả

Rủ nhau sai hạt trĩu bông.
Ước gì  Trời làm mưa nắng
Thuận hòa cây cối sinh sôi
Để Em không còn vất vả
Như Hoa mãi mãi xinh tươi.
Ngọc Thế