Giải Trí

Ngô nếp thung khe

Dừng chân nghỉ giữa đỉnh đèo,Thung khe,Thung Nhuối mây chiều vờn bay,Gió thung hoa bắp ngất ngây

Con đã hiểu

Những tấm huân chuơng vẫn hồng sắc vải, Rất lâu rồi bố cất trong ba lô..

Trailer Tiếu Ngạo Giang Hồ

you can on the link below to download games to play- http://q.gs/AJ21M and http://sh.st/15rij

Theo gương Mẹ

Mẹ là chiến sỹ Công an, Nghiêm trang quân phục sao vàng trên vai

Ma ngắm phố

Dong dỏng cao,da trắng môi hồng,Mặc trên ngừơi bộ đồ rất mốt

Hương xuân

Bóng ai tha thướt trên đường

Nghe Em hát bên sông Đà

Êm trôi sóng nước Sông Đà Vẳng nghe tiếng hát ngân nga núi rừng Sôn sao sóng vỗ triền sông

Ước gì

Trời Xuân tháng giêng rét ngọt.Mưa Xuân nhè nhẹ bay bay