Khảo Sát

Bằng chứng mới nhất thanh toán của khảo sát infoq.vn tháng 5/2017

Kiemthemthunhap.net- Đây là bằng chứng thanh toán năm 2017- của Infoq.vn

Bằng chứng thanh toán của khảo sát AIP- trả thẻ Mobi

Dưới đây là bằng chứng thanh toán lần thứ 2 của mình - Mình đã đổi được thẻ Mobi

Bằng chứng thanh toán của khảo sát AIP

Đây là hình ảnh bằng chứng thanh toán của khảo sát trực tuyến AIP- trả thẻ Vietel 50K

Giới thiệu trang khảo sát Aip –khảo sát trực tuyến trả thẻ điện thoại

Aip online surveys là một trang khảo sát trực tuyến - trả thưởng cho người khảo sát bằng điểm Epoints sang thẻ điện thoạ

Bằng chứng mới nhất thanh toán của khảo sát infoq.vn

Trên đây là hình ảnh rút tiền mới nhất của mình với trang khảo sát info.vn

Bằng chứng thanh toán của khảo sát infoq.vn

Đây là hình ảnh bằng chứng thanh toán của mình - đó là sự thật

Bằng chứng thanh toán khảo sát ViewFruit

Đây là hình ảnh thị trường của trang khảo sát ViewFruit đã thanh toán cho mình- Lúc đầu mình thấy đợi tiền về lâu lâu, không biết có lừa đảo không- đến khi nhận được tiền mình mới biết khảo sát ViewFruit này là thật. Không hề lừa đảo

Bằng chứng thanh toán của mình về Unetor

Bằng chứng thanh toán Unetor (Waypdia cũ)- Đây là ảnh thanh toán của kiếm thêm thu nhập .net về thanh toán của Unetor- Để cho các bạn biết đây không phải là lừa đảo!