PTC Pool

Bằng chứng thanh toán của Mayclix.com

Bằng chứng thanh toán của Mayclix.com

Bằng chứng thanh toán của trang web Neobux

Như các bạn đã biết- Neobux là một trang đọc quảng cáo để kiếm tiền- đây là số tiền lần đầu mình rút