Văn Học nghệ thuật

Nghe Em hát bên sông Đà

Êm trôi sóng nước Sông Đà Vẳng nghe tiếng hát ngân nga núi rừng Sôn sao sóng vỗ triền sông

Ước gì

Trời Xuân tháng giêng rét ngọt.Mưa Xuân nhè nhẹ bay bay